Czy sztuczna inteligencja zastąpi dziennikarzy?

Watercolor gem stone illustration

RyszardTadeusiewicz_PNG

Ryszard Tadeusiewicz

SzymonŁukasik_PNG

Szymon Łukasik

PiotrTempczyk_PNG

Piotr Tempczyk

Be quiet! Why? The Lady of the Lake, her arm clad in the purest shimmering samite, held aloft Excalibur from the bosom of the water, signifying by divine providence that I, Arthur, was to carry Excalibur. That is why I am your king. Why do you think that she is a witch?


AI (Artificial Inteligence), tj. Sztuczna Inteligencja wkracza w nasze życie czy tego chcemy czy nie. Postęp jest w tej materii nieunikniony, jednak co będzie on oznaczał dla rynku pracy, życia codziennego wreszcie… moralności? Wbrew dotychczasowym sukcesom nauki w tworzeniu coraz bardziej zaawansowanych AI sztuczna inteligencja jest nadal dość… głupia! Jak wskazują uczeni i eksperci na obecną chwilę nie ma AI zdolnej dominować wielo-segmentowo, mamy raczej do czynienia z wyspecjalizowanymi inteligencjami, bardzo skutecznymi w określonych warunkach ale podatnymi na manipulacje. Bez wątpienia jednak ta z czasem ewoluuje do stopnia w którym zastąpi ludzi w wykonywaniu niektórych zawodów. Może też tworzyć technicznie sprawne wytwory kultury jak muzykę czy filmy, jednak, jak wskazują eksperci, w pracach tych – choć bez wątpienia bardzo zaawansowanych rzemieślniczo – brakuje… duszy. Sztuczna Inteligencja, być może, nigdy nie osiągnie poziomu człowieka – właśnie w aspekcie samoświadomości i duchowości.

Jednak nie znaczy to, że nie ma dla niej miejsca w licznych dziedzinach życia w przyszłości. Owszem, SI pozbawiona restrykcji moralnych lub totalna automatyzacja stwarzają liczne zagrożenia. Ponadto SI rozstrzygająca w dylematach dotyczących ochrony ludzkiego życia, w sytuacji gdy mamy do wyboru z sytuacjami moralnie cokolwiek niejednoznacznymi także nie jest wizją pocieszającą.

SI jednak jako generator obrazów i treści może sprawnie funkcjonować, bez tworzenia problemów. A legendarny Test Turinga? Eksperci są zgodni, że jeszcze długo SI go nie zda. Co nie zmienia faktu, iż, jak wskazują – „SI może się przydać” i być po prostu opłacalna dla stosowania w biznesie. A wzrost poziomu gospodarki to wzrost dobrobytu ludności. Tym samym SI może skutecznie służyć człowiekowi. Taka wizja jest, doprawdy najbardziej optymistyczna i pożądana.

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!Miejsmiejs

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this pfhwefjkwbecaragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

bottomEduKontra_PNG